Körfez GYO > İnsan Kaynakları
HumanNetwork

İnsan Kaynakları Politikasının Esasları:

İnsan Kaynakları Politikasının amacı, Şirket’in her düzeyindeki kadrolarında mümkün olan en kalifiye ve yetenekli personeli bulundurmaktır. Buna paralel olarak proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım ile Şirket’in stratejik kararları doğrultusunda departmanlarla koordineli olarak piyasadaki en iyi İnsan Kaynakları uygulamaları yürütülür.

İnsan Kaynakları Politikasının Temel Esasları şunlardır:

  • Görevin özelliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, tüm personele yetenek ve yeterliklerine göre yetişme ve gelişme imkânları sağlamak;
  •  Gereğinden fazla personel istihdam etmemek ve personelin en yüksek verimle çalışmasını sağlamak;
  • Personeli başarıya teşvik etmek, ödüllendirmek, bilgi ve becerisini artırmak,
  • Personelin kişiliğine saygı duymak, özlük işlerine ilişkin haklarının korunmasını sağlamak;
  • Boşalan kadrolar için bünye içinde eleman yetiştirme çabasını göstermek ve bu yerlere yerleştirmede Şirket ve Grup içinde yetişen personele öncelik tanımak;
  • Personeli kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini üst yöneticisine kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usullerini geliştirmek;
  • Tüm yöneticileriyle birlikte personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek.

> Bilgi Toplumu Hizmetleri Körfez GYO A.Ş.

Genel Merkez: Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Büyükdere Caddesi No:129/1 K:9 Esentepe - Şişli / İstanbul                                                                          TEL: 444 68 05